Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Jaki jest model współpracy? Czy umowa jest na czas nieokreślony?

Umowa jest na czas nieokreślony z miesięcznym wypowiedzeniem. Pobieramy płatność z góry za cały rok 300 zł netto, aby ułatwić proces płatności, bez konieczności stałych przelewów i fakturowania co miesiąc po 25 zł. Można także dokonać płatności w systemie ratalnym co pół roku - po 150zł netto, lub płacąc 75zł netto na kwartał. W każdej chwili można zrezygnować i opłata za niewykorzystane miesiące zostanie zwrócona. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości zapoznaj się ze wszystkimi korzyściami oferty Safe Buy.

Czy zawsze mogę zrezygnować i dostać zwrot wpłaconej kwoty?

Zrezygnować można zawsze i przysługuje zwrot niewykorzystanej składki. Przy rezygnacji w pierwszym miesiącu, przysługuje 100% zwrot kosztów. Zwrot wpłaconej składki nie przysługuje po skorzystaniu z usług promocyjnych, tj. w przypadku pobrania wzoru regulaminu sprzedaży, dokumentacji ODO, czy też skorzystania z reklamy na Sklepy24.pl.

Co jeśli nie zechcę zapłacić za 12 miesięcy zakładając, że chcę sprawdzić efektywność tej formy współpracy?

Okres testowy wynosi 30 dni i w trakcie jego trwania można zrezygnować i otrzymać 100% wpłaty.

W jaki sposób tworzycie regulamin dla sklepu?

Regulamin generowany jest na podstawie kilku udzielonych odpowiedzi na temat sklepu. Jest on kompletny dla typowego sklepu internetowego i zawiera: ogólne warunki sprzedaży, regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, politykę prywatności i plików Cookies oraz formularz odstąpienia od umowy.

Czy w ramach Programu sprzedawca jest informowany o zmianach przepisów prawa, a regulamin stale aktualizowany pod kątem klauzul abuzywnych?

Oczywiście, stale monitorujemy zmiany w przepisach, informujemy sprzedawców o ważnych zmianach i odpowiednio aktualizujemy udostępniany przez nas regulamin.

Czy przeprowadzacie audyt już istniejącego regulaminu sklepu?

Nie, zamiast kosztownego i długotrwałego audytu, dajemy możliwość błyskawicznego wygenerowania regulaminu dla danego sklepu, w 100% zgodnego z nową ustawą konsumencką.

Jak dodaję sklep do Programu?

Dodanie sklepu do Programu Safe Buy krok po kroku opisane jest tutaj: http://safebuy.pl/sprzedawcy-internetowi/jak-zglosic-sklep