Misja: Przyjazny eHandel

Z tematyką zakupów internetowych związani jesteśmy od lat. Dlatego stworzyliśmy projekt, który jest odpowiedzią na realny, bliski każdemu z nas problem przejrzystości warunków sprzedaży online. Pytaliśmy siebie:

W jaki sposób pomóc konsumentom w zrozumieniu regulaminów sklepów online

Jak wyróżnić rzetelnych eHandlowców aby mogli pozyskać zaufanie klientów

Rozważania te zaowocowały powstaniem serwisu SafeBuy.pl i Kodeksu Dobrych Praktyk eCommerce Fair Play.

Wybrani uczestnicy programu eCommerce Fair Play

Klienci Safe Buy

Media o SafeBuy.pl i programie eCommerce Fair Play

Publikacje prasowe o Safe Buy